EVANKELIOINTI

Todistaminen on jokaisen tehtävä
Haluamme rohkaista jokaista seurakuntalaista kertomaan Jeesuksesta toisille!
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh 3:16) .

Rohkaisemme jokaista seurakuntamme uskovaa kirjoittamaan omasta uskoontulostaan todistuksen. Todistus julkaistaan seurakuntamme nettisivuilla 'ELÄMÄ VOITTAA!' -osiossa.

Lähellä Ihmistä -aktiot
Tiistaisin järjestämme LÄHELLÄ IHMISTÄ -aktioita, joidenka tarkoituksena on todellakin kertoa kurikkalaisille, että kaupungissamme on paikka, jonne kaikki ovat tervetulleita. Kohtaamme ihmisiä eri paikoilla ja tahdomme kulkea rukoillen Pyhän Hengen johdattamina. Olemme myös valmiita kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Jaamme ihmisille alla olevan kuvan mukaisia käyntikortteja:

 

 

Ympäristötyö
Vuonna 2014 haluamme erityisesti keskittyä Myllykylään ja tavoitteena on järjestää Myllykylän kylätalossa evankelioivia tilaisuuksia kuukausittain.