Seurakuntamme toiminnan perusteena on Jumalan Sana, joka kehottaa meitä mm. JULISTAMAAN evankeliumia, olemaan uskovien keskinäisessä YHTEYDESSÄ ja korostamaan PALVELEMISEN merkitystä.


JULISTUS
Mark. 16:15 Hän sanoo heille "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille."

YHTEYS, OSALLISUUS
Apt. 2:42,44 Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä.

DIAKONIA - PALVELU
Apt. 6:3 Valitkaa siis veljet keskuudestanne seitsemän hyvämaineista miestä, jotka ovat Hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään.
Jeesus on seurakuntamme kulmakivi. "Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus" (1. Kor. 3:11). Tämä perustus on koeteltu, kestävä ja kallisarvoinen. Sen hinnaksi eivät riittäneet hopeat ja kullat. Hintana on Jeesuksen Kristuksen viaton veri. Tämä perustus on niin kestävä, että Jeesuksen sanojen mukaan eivät tuonelan portitkaan sitä voita.