PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO)

Perustehtävämme on: VOITTAMINEN , VAHVISTAMINEN , VARUSTAMINEN  ja  VALTUUTTAMINEN

VOITTAMINEN TARKOITTAA:
- evankeliointia, sielujen voittamista Jeesukselle, joka alkaa ihmissuhteista, ei toiminnasta
- evankelioinnin hedelmän säilyttämistä
- jokaisen yksilön evankelioinnin tukemista

VAHVISTAMINEN TARKOITTAA
- kastetta, ohjata uudet uskovat kasvamaan kiinteään yhteyteen paikaillisseurakunnan kanssa
- uskon perustan rakentamista ja uuteen elämään kasvamista Ef. 4:22-24 "Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää."

VARUSTAMINEN TARKOITTAA
- omien lahjojen ja tehtävän tunnistamista
- lähtemistä mukaan käytännön palveluun. Jokainen on palvelija Ef. 4:11-12. "Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit, että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen"
- palvelustehtävässä kehittymistä. Jokainen on opetuslapsi, kaikki voimme yhteydessä ollessamme oppia toisiltamme jotain uutta ja tärkeää.

VALTUUTTAMINEN TARKOITTAA
- vahvistetut ja varustetut saavat lisää vastuita, sukupolven vaihtumista. Jokainen on opetuslapsi ja opetuslapseuttaja