NÄKY (VISIO)

Seurakuntamme näkynä on: Elää lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä.
Näymme perustana on rakkauden kaksoiskäsky Matt. 22:34-40 ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden varassa ovat laki ja profeetat.”