ARVOT

Seurakuntamme arvoja ovat:

1.    Pyhyys – on Jumalan kunnioittamista yli kaiken

2.    Armollisuus – on pyyteetöntä ja rakkaudellista (agape) suhtautumista lähimäiseen ja itseen

3.    Totuudellisuus – on asioiden ulkoisten ilmenemismuotojen todellisuuden näkemistä ja hyväksymistä. – on aitoutta ja vilpittömyyttä.

4.    Kehittyminen – on jatkuvaa uudistumista ja kasvua kohti Kristuksen kaltaisuutta ”Oppia ikä kaikki”.