Kurikan Helluntaiseurakuntayhdistys ry:n sääntöjen (pykälä §2) mukaisesti:

”Yhdistyksen tarkoitus on olla raamatullista totuutta rakastavien henkilöiden yhdistävänä elimenä ja toimia raamatullisella pohjalla Jumalan valtakunnan työn hyväksi kotimaassa ja sen rajojen ulkopuolella.
Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa evankelioimistyötä sisä- ja ulkolähetyksen puitteissa, järjestämällä eri ikäisille hengellisiä kokouksia ja kokoussarjoja, raamattukursseja ja leiripäiviä, perustaa ja pitää yllä voittoa tavoittelematta nuoriso-opistoja, lähetyskoteja, virkistys- ja vastaanottolaitoksia (lomakoteja, lastenkoteja ym. vastaavaa) sekä rukoushuoneita, vuokrata tai ostaa tarkoitustaan varten huoneistoja, kiinteistöjä sekä leiri- ja retkeilyalueita Kurikan kaupungista tai sen ulkopuolelta, harjoittaa evankelioimista Suomen vankiloissa, julkaista kirjallisuutta ja aikakauslehtiä.
Toimintansa tukemiseksi on yhdistys oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja sekä keräämään yleisöltä järjestämissään hengellisissä tilaisuuksissa omissa tai vuokraamissaan tiloissa vapaaehtoisia uhrilahjoja eli kolehteja sellaisella tavalla ja niin suppeassa piirissä, ettei sitä voida pitää varsinaisena rahankeräyksenä. Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä.
Yhdistys ei peri jäseniltään jäsenmaksuja ja pidättäytyy tyystin kaikenlaisesta poliittisesta toiminnasta.”